In een wereld vol constante verandering en dynamiek, heeft de kunst zich ontwikkeld tot een boeiende samensmelting van impressies en expressies. Kunstenaars omarmen deze nieuwe vormen en creëren werken die een diepe indruk achterlaten op het publiek. Maar wat maakt het werk waar? Is het enkel de expressie van de kunstenaar, of gaat het verder dan dat?  Impressies weerspiegelen de unieke waarnemingen en gevoelens van de kunstenaar, vastgelegd in een prachtige chaos van kleuren, lijnen en vormen. Het is een persoonlijke blik op de wereld, een momentopname van emoties en gedachten. Deze impressies nodigen het publiek uit om mee te reizen in de gedachtenwereld van de kunstenaar en een glimp op te vangen van zijn of haar ziel. Maar het zijn de expressies die het werk waar maken. Het vermogen van de kunstenaar om die innerlijke wereld om te zetten in een tastbare creatie, is wat het werk een eigen leven geeft. De expressie is de taal van de kunstenaar, die zonder woorden spreekt en rechtstreeks tot het hart van het publiek spreekt.

Kunstenaars experimenteren met verschillende technieken en media om hun impressies tot leven te brengen. Schilders gebruiken penseelstreken om hun emoties te uiten, beeldhouwers vormen ruwe stenen tot elegante beelden en fotografen vangen vluchtige momenten in tijdloze beelden. Deze expressies vormen de brug tussen de innerlijke wereld van de kunstenaar en de externe realiteit. Het werk is waar als het de kracht heeft om emoties op te wekken en een blijvende impact te maken op het publiek. Kunst kan mensen aan het denken zetten, hun horizon verbreden en een gevoel van verwondering en verwondering oproepen. Het kan een collectieve ervaring worden, waarbij verschillende mensen zich kunnen verbinden door middel van een gemeenschappelijk gevoel of interpretatie.  In deze nieuwe vorm van kunst, waar impressies en expressies elkaar ontmoeten, ligt de ware magie. Kunstenaars worden de poëten van hun tijd, en hun werken fungeren als spiegels van de menselijke ervaring. Ze nodigen ons uit om te kijken voorbij de oppervlakte en dieper te graven in onszelf en de wereld om ons heen.

JA!, het werk maakt waar.
Het is de unieke combinatie van de impressies van de kunstenaar en de expressies van zijn of haar ziel die het werk een tijdloze waarde geeft. Het is de connectie tussen de kunstenaar en het publiek, een relatie die transcendentie en verwondering mogelijk maakt. In deze nieuwe vorm van kunst, komen impressies en expressies samen als een harmonieus geheel, en geven ze de wereld een nieuw perspectief op wat kunst kan zijn. De Nieuwe Vorm van Kunst die Wereld doet Bewegen waarom ook niet!

© ‘RESPONSUM, het antwoord maakt het werk’