In een samenleving die wordt gedomineerd door overconsumptie en oppervlakkigheid, staan kunstenaars voor een unieke uitdaging: hoe behouden ze hun individuele groei en integriteit te midden van deze drukte? Terwijl de wereld steeds meer gericht is op snelle bevrediging en massaproductie, dreigt de kunst te verdwijnen in de achtergrond. Kunstenaars hebben de taak om evenwicht te vinden tussen het creëren van kunst die hun eigen innerlijke groei en passie weerspiegelt, en het vinden van een publiek dat deze kunst waardeert en erkent. Ze moeten tegenwicht bieden aan de druk om zich aan te passen aan trends en commerciële eisen, en trouw blijven aan hun eigen artistieke visie. Het is een uitdaging om een plek te vinden waar kunstenaars en hun publiek elkaar kunnen ontmoeten. De koper en de kunstliefhebber worden soms overweldigd door een overvloed aan keuzes en trends, en verliezen daardoor het contact met de diepere betekenis en impact van kunst. Ze worden meegesleurd in de stroom van overconsumptie, waar kunst niet langer wordt gezien als een bron van emotionele verbinding, maar als een wegwerpproduct.

Aan de andere kant zijn er ook kunstenaars die zich laten verleiden door de commerciële druk en de behoefte aan erkenning, waardoor ze hun eigen artistieke integriteit opgeven. Ze verliezen zichzelf in een wereld van oppervlakkigheid en verliezen het evenwicht tussen hun innerlijke groei en de buitenwereld. Het antwoord op het ‘kunst’werk ligt in het vinden van het juiste evenwicht tussen deze twee uitersten. Kunstenaars moeten zichzelf toestaan om te groeien en te evolueren, zonder concessies te doen aan hun ware zelf. Ze moeten zich niet laten meeslepen door de druk van de markt, maar trouw blijven aan hun eigen visie en passie. Aan de andere kant hebben kunstkopers en -liefhebbers de verantwoordelijkheid om verder te kijken dan de oppervlakte. Ze moeten op zoek gaan naar kunst die hen raakt, die een emotionele resonantie heeft en die een diepere betekenis heeft. Ze moeten kunst niet alleen consumeren, maar ervan genieten als een ervaring die hen inspireert en verrijkt.

Het antwoord op het ‘kunst’werk ligt in een wederzijds begrip en waardering. Kunstenaars moeten zichzelf niet verliezen in de commerciële wereld, en kopers en liefhebbers moeten kunst niet slechts als een accessoire behandelen. Het is een wederzijdse verantwoordelijkheid om kunst te beschermen als een bron van schoonheid, emotie en diepe verbinding. Evenwicht en tegenwicht zijn essentieel in het behoud van kunst als een waardevolle en betekenisvolle uitdrukking van de menselijke ervaring. Laten we samen streven naar een wereld waarin kunstenaars kunnen blijven groeien en evolueren, waar kunst wordt gekoesterd als een bron van inspiratie en waar het antwoord op het ‘kunst’werk ligt in de waarachtige verbinding tussen kunstenaar, koper en kunstliefhebber. De Strijd van Kunstenaars in een Wereld van Overconsumptie is begonnen.

© ‘RESPONSUM, het antwoord maakt het werk’