MAKERS VAN
CULTUURCONCEPTEN

Responsum vzw is een in België gevestigde organisatie die werkt op het vlak van kunst, cultuur en business in een lokale, nationale en internationale context.

We zijn makers van cultuurconcepten dat voorstellingen of modellen uitwerkt voor organisaties in de educatieve-, vrijetijd-, welzijn- en artistieke sektor voor anderen. In het geval van cultuurconcepten betreft dit meestal modulaire modellen, hoewel een productie ook exclusief aan een specifieke organisatie of bedrijf kan worden aangeboden. In het geval van activiteiten voor andere sektoren worden deze verkocht aan de bedrijven of organisatie, die deze vervolgens onder eigen vlag uitzenden.

RESPONSUM in de kunst suggereert dat het proces van het beantwoorden van artistieke vragen en het vinden van oplossingen voor artistieke problemen net zo belangrijk is als het uiteindelijke kunstwerk zelf. Het is een uitdrukking die het belang van een reflectieve en bewuste benadering van artistieke creatie benadrukt, waarbij de kunstenaar zorgvuldig nadenkt over de keuzes die hij of zij maakt om het beoogde artistieke doel te bereiken.

We creëren een ‘plek’
waar artiesten antwoorden vinden
en contact maken
met publiek
ver daarbuiten.

CONTEXT
& X-FACTOR

Context bepalen met het X factor en marketing in de kunst heeft een unieke methodiek nodig Het commercieel te exploiteren van de populariteit van een kunstwerk in een business model, merk of van cultureel product, zoals erfgoed, kunst en/of culturele activiteiten.

RESPONSUM ARTE FACIT is een Latijnse uitdrukking en ook intiële naam van ons vzw, die betekent “Het antwoord maakt het werk.” Het suggereert dat het antwoord op een probleem of uitdaging cruciaal is voor het succes van een project of taak.

“Het antwoord maakt het werk” is een interessante visie die op verschillende manieren kan worden geïnterpreteerd, afhankelijk van de context waarin het wordt gebruikt. Het kan bijvoorbeeld suggereren dat de kunstenaar of maker van het werk pas echt in staat is om het werk te voltooien of tot leven te brengen als hij of zij een duidelijk antwoord heeft op de vraag of uitdaging die aan het werk ten grondslag ligt.

Aan de andere kant kan de slogan ook suggereren dat het antwoord, in de vorm van de betekenis of boodschap van het werk, bepalend is voor de waarde of kwaliteit ervan.

Al met al kan “Het antwoord maakt het werk” een interessante en prikkelende slogan zijn, die mogelijk kan aanspreken bij mensen die geïnteresseerd zijn in de relatie tussen vraagstukken, antwoorden en creativiteit.

“Het antwoord
maakt het werk “

Bij RESPONSUM adviseren we
dit als dé manier
om ‘het’ te vinden!

welcome@responsum.be

GRINTA
& MAGIE

Wat we doen?
We luisteren, discussiëren, onderzoeken, informeren, werken samen en ontwikkelen culturele strategieën en concepten.

Wat drijft ons?
De interesse in kunst en cultuur in processen van transformatie en transitie en in een culturele economie die de uitdagingen van de 21e eeuw aangaat.

Wat proberen we te doen?
Modernisering van culturele instellingen en processen, niet in de laatste plaats in het belang van toekomstige generaties.

Hoe klinkt het Responsum-motief?
“Alle kunsten dragen bij aan de samenleving, de kunst van het leven.
Immagine a world without design, music, sculpture, poem, opera, musea, art “

Wat is onze grinta?
Het is de interesse in artiesten, de creators die ons drijft. Sommige makers of artiesten zijn vastbesloten om solo te werken.
Dan zijn er anderen die gedijen bij samenwerking. Als creatief platform zijn we gefascineerd door deze dynamiek of grinta, vooral die waar mensen deelnemen aan een langdurig creatief partnerschap.

Onze magie?
Het valt niet te ontkennen dat er iets magisch is wanneer twee (of meer) makers of artiesten een idee versmelten en hartstochtelijk discussiëren en debatteren over de ins en outs.
Het is echter moeilijk om je perfecte creatieve partner te vinden – iemand die niet alleen je gevoeligheden begrijpt, maar je ook kan helpen deze verder te ontwikkelen.